قیمت فروش: ۱۵۵ هزار تومان

پشت جلد کتاب آمده است:

همواره این کلمات هستند که در شکستن سد دنیوی و فانی به من یاری می رسانند. چیزی در روح شعر، یعنی کاملا شکل و نغمهی دقیقش، مرا موظف می کند که آن را در قالب کلمات در آورم. چنین فعالیتی راهی است برای رهایی از خیال واهی زمان، شعر سرعت زمان را کاهش می دهد، آن را نگه می دارد و ما را از دستش رها می سازد؛ چه شعر گونگی کلمات در ادبیات باشد، چه شعر گونگی آواهای موسیقی « پاسکال مرسیه با هوشیاری و احتیاط اجازه می دهد قهرمان رمانش توانایی ادبی خود را کشف کند. در عین حال ادراک نافذ و چشمگیرش را برای تفاوتهای زبانی به اثبات می رساند... رمانی بسیار عمیق.» 

 کتابهای مرتبط
از همین مترجم: مهشید میرمعزی

یک بررسی بنویسید

توجه : HTML بازگردانی نخواهد شد!
    بد           خوب