کالاهای دارای تخفیف
قاچاق نبی
٢٠ %

٢٥٠,٠٠٠ ریال
٢٠٠,٠٠٠ ریال

اخلاق حرفه ای
٢٠ %

٨٠,٠٠٠ ریال
٦٤,٠٠٠ ریال

خاطرات رفسنجانی(سال1369-1313)14ج معارف
٢٠ %

٤,٢٠٠,٠٠٠ ریال
٣,٣٦٠,٠٠٠ ریال

سردرد کودکان و نوجوانان
٢٠ %

٢٣,٠٠٠ ریال
١٨,٤٠٠ ریال

مثنوی اشتر نامه (زوار)
٢٠ %

٣٢,٠٠٠ ریال
٢٥,٦٠٠ ریال

نظریه «تحلیل رفتار متقابل» از سوی درمانگران و متخصصین گروه درمانی در بسیاری از مراکز روان درمانی و نیز در جلسات خصوصی برای درمان انواع اختلالات روانی، هیجانی و شخصیتی استفاده می شود. جذابیت فزاینده و توسعه فراوان این اصول و روش ها انگیزه نگارش این کتاب بوده است. دلیل عمده امیدبخشی گسترده «تحلیل رفتار متقابل» در پرکردن فاصله میان نیاز و وسیله درمان روانی آنست که این روش در گروه ها بسیار ثمربخش بوده است. افراد گروه از جلسه اول شروع به تغییر کرده، خوب می شوند و رشد می کنند و اولین گام را برای رهایی از استبداد گذشته برمی دارند.
ادامه مطلب سه شنبه 1397/01/28 ساعت 20:45