قیمت فروش: ۴۲ هزار تومان

پشت جلد کتاب آمده است:


همیشه خود را زیر سایه ی فرد دیگری دیده ام هرچند که مجبور نیست خودم را با برادرانی باهوش تر یا خواهرانی خوشگل تر از خودم مقایسه کنم.

گریزی نیست از سایه هایی که در این فصل رو به تاریکی همه جا را در بر می گیرند. از زیر سایه ی خانواده های مان هم نمی توان گریخت.

و گاهی دلتنگ سایهی خوشایندی می شوم که یک همدم می تواند برای آدم فراهم کند. 

 

 

جومپا لاهیری با داستان های محبوبش نشان داده قصه گوی شیرین سخنی است با چشم و گوشی باز که گاه جنبه ی خاصی از زندگی روزمره را می بیند که آدم ها به راحتی از کنارشان می گذرند. الاهیری این بار در رمان پاتوق ها از دریچه ی تازه ای به زندگی روزمره نگاه می کند و نشان می دهد که آدمی را می شود از روی پاتوق هایش و جاهایی شناخت که مرتب به آنها سر می زند. او درعین حال سر بسته می گوید که گاهی بد نیست زمین بازی را عوض کنی، دل به دریا بزنی و به مکان هایی ناشناخته پا بگذاری تا زندگی ات رنگ و بو و جان تازه ای بگیرد. 

 کتابهای مرتبط
از همین مترجم: امیرمهدی حقیقت

یک بررسی بنویسید

توجه : HTML بازگردانی نخواهد شد!
    بد           خوب