کتاب آیا قیام کردن بی فایده است؟ 
«…اخلاقیات نظری من «پاداستراتژیک» است: احترام گذاشتن هنگامی که یک تکینگی قیام می‌کند و سازش‌ناپذیربودن به‌مجرد آن که قدرت امر عام و جهان‌شمول را زیر پا می‌گذارد. انتخابی ساده اما کاری دشوار چون باید همواره اندکی در زیر تاریخ مترصد آن چیزی بود که تاریخ را برهم می‌زند و آن را منقلب می‌کند، و باید اندکی در پس سیاست هشیار آن چیزی بود که باید سیاست را بی‌قیدوشرط محدود کند. روی‌هم‌رفته کار من این است؛ من نه اولین نفرم نه یگانه کسی که چنین می‌کند. اما من این کار را برگزیده‌ام».
آیا قیام‌کردن بی‌فایده است؟ از دو مجموعه تشکیل شده است. بخش نخست شامل کوته‌نوشت‌ها و گفت‌وگوهایی است که مستقیما به انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران مربوط‌اند و در همان بحبوحه انجام گرفته‌اند. بخش دوم شامل یک کوته‌نوشت («در باب نوعی اخلاق ناخرسندی») و دو درس‌گفتار («روشن‌نگری چیست؟» و «انقلاب چیست؟») است که هرچند به مسئله‌ی انقلاب ایران نمی‌پردازند اما چندان هم بی‌ربط نیستند.

 

 

پشت جلد کتاب آمده است:

«.. اخلاقیات نظری من «پاداستراتژیک» است: احترام گذاشتن هنگامی که یک تکینگی قیام می کند و سازش ناپذیر بودن به مجرد آن که قدرت امر عام و جهان ش مول را زیر پا می گذارد. انتخابی ساده اما کاری دشوار چون باید همواره اندکی در زیر تاریخ مترصد آن چیزی بود که تاریخ را برهم میزند و آن را منقلب می کند، و باید اندکی در پس سیاست هشیار آن چیزی بود که باید سیاست را بی قیدوشرط محدود کند. روی هم رفته کار من این است؛ من نه اولین نفرم نه یگانه کسی که چنین می کند. اما من این کار را برگزیدهام» 
آیا قیام کردن بی فایده است؟ از دو مجموعه تشکیل شده است. بخش نخست شامل کوته نوشتها و گفت و گوهایی است که مستقیما به انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران مربوط اند و در همان بحبوحه انجام گرفته اند. بخش دوم شامل یک کوته نوشت («در باب نوعی اخلاق ناخرسندی») و دو درس گفتار («روشنگری چیست؟» و «انقلاب چیست؟») است که هرچند به مسئله ی انقلاب ایران نمی پردازند اما چندان هم بی ربط نیستند. 

 




یک بررسی بنویسید

توجه : HTML بازگردانی نخواهد شد!
    بد           خوب