ریش آبی - پنجشنبه 1400/10/23 ساعت 18:31
ریش آبی

ریش آبی: رمانی است به قلم املی نوتوم، که وی در آن افسانه ی مشهور ریش آبی را به سبک منحصر به فرد خود بازنویسی می کند. افسانه ی ریش آبی داستانی فولکولور است. داستان درباره ی اشراف زاده ای است که همه ی زنان سابقش به شکلی عجیب ناپدید شده اند. تا این که زن جدیدی می گیرد ، این زن اجازه دارد در قلعه ای که در آن ساکن است آزادانه رفت آمد کند به جز یک اتاق که ورود به آن ممنوع است. زن جدید او در دوراهی گیر می کند، آیا وارد این اتاق شود و پرده از این راز بردارد یا خطر نکند و پی زندگی اش برود.

نویسنده با هوشمندی این داستان را مورد اقتباس قرار می دهد، ریش آبی املی نوتوم در پاریس امروز می گذرد. اشراف زاده ای اسپانیایی در اقامت گاهی زندگی می کند که مسافرانش(زنان) به شیوه ای مرموز ناپدید می شوند. وی اگهی وسوسه انگیزی منتشر می کند، ساترناین جوان که تاریخ هنر درس می دهد این آگهی را می بیند و از آنجایی که پیشنهاد خوبی است وارد این اقامت گاه می شود تا با این مرد هم اتاق شود. ساترناین پی می برد که همه ی هم اتاقی های سابق این مرد زنانی زیبا و جوان بوده اند که همه بدونه هیچ ردی ناپدید شده اند. آیا او موفق می شود رازی را که پشت این ماجرا است را کشف کند؟ رازی که به نحو عجیبی با اتاقی مرموز در ارتباط است، اتاقی که ورود به آن ممنوع است.


کتاب مربوطه مشاهده لیست کامل