پشت جلد کتاب آمده است:

چشم پاینده مجموعه ای از جستارهای جولین بارنز در باب نقاشی های مورد علاقه ی وی است. بارنز از چشم یک رمان نویس به این نقاشی ها نگریسته است. از دیرباز نسبت ادبیات و نقاشی را به رابطه ی میان دو خواهر تشبیه کرده اند. بسیاری از نویسندگان برجسته در آثارشان به توصيف آثار تجسمی در قالب کلمات پرداخته اند. نویسنده در این کتاب به جای توصیف نقاشی ها در یک اثر داستانی، از فرم جستار استفاده کرده است. او در این جستارها به چهره های نقاشی شده در آثار نقاشان برجسته ای نظیر کوربه، مانه، دگا و دیگران می پردازد و شخصیت های ادبی را در پس این چهره ها می یابد. جستارهای بارنز در زمینهی آثار نقاشان برجسته ی قرن نوزدهم و قرن بیستم را می توان تصاویر مکتوبی از آثار برجسته ی تاریخ هنر دانست. او در تفسیر این آثار به تضادها و تشابهها، دراماتیزه کردن وقایع تاریخی، توجه به امور روزمره، آدم ها و اشیا و مناسبات بینافردی می پردازد. این کتاب جنبه ی تخصصی ندارد و مطالعه ی آن به علاقه مندان ادبیات نیز توصیه می شود. 
کتابهای مرتبط

یک بررسی بنویسید

توجه : HTML بازگردانی نخواهد شد!
    بد           خوب