قیمت فروش: ۳۳ هزار تومان

پشت جلد کتاب آمده است:

معنای زندگی چیست؟ فکر کردن بی پرده وبی اندازه به معنای زندگی وقت گذرانی نامتعارف و ناموفقی به نظر می رسد که گاه نیز ناخواسته خنده آور از کار در می آید. این ظاهرا کاری نیست که انسان فاني عادی به آن دست بزند یا چندان دستاوردی برایش داشته باشد. اما در حقیقت، این موضوع به همه مربوط می شود. همه ما باید به معنای زندگی بیندیشیم و زندگی معنادار را برای خود تعریف کنیم و به سوی معنادارترکردن زندگی مان گام برداریم. در این کتاب، اموری که ممکن است معنای زندگی مان را در آنها بجوییم بررسی می شود عشق، خانواده، دوستی، کار، طبیعت، سیاست، می بینیم که بعضی چیزها برای ما معنادار است و برای دیگران نه، ونیزدرمی یابیم چطور فعالیت های مان را معنادار کنیم. 


« هدف مدرسه زندگی این است که با مطالعه موضوع های مهم زندگی و با کمک فرهنگ، زندگی ما را شفاف ترولذت بخش ترکند و از ابهام هایش بکاهد. مجموعه جدید کتاب های خودیاری این ژانر را ادامه می دهد و در عین حال آن را جدی تر، عمیق ترومفیدتر می سازد.» ... آلن دو باتن، بنیانگذار « مدرسه زندگی» 
«مدرسه زندگی راههایی اساسی پیش روی ما قرار می دهد تا به کمک آنها به گنجینه دانش انسانی دستیابیم.» ۰۰۰ روزنامه ایندیپندنت آن ساندی 


این کتاب با توافق آلن دوباتن و مؤسسة « مدرسه زندگی» 
منتشر شده است. 

 کتابهای مرتبط

یک بررسی بنویسید

توجه : HTML بازگردانی نخواهد شد!
    بد           خوب