پشت جلد کتاب آمده است:

 

می گویند هر شخصی به زبان مادری اش فکر می کند. سؤال اینجاست که لال مادرزاد به چه زبانی فکر می کند؟

مطابق با افسانه، اکبرشاه گورکانی فرمان داد کافی در بیابانی دورافتاده بسازند. وی دوازده نوزاد را از سرتاسر امپراتوری جمع آوری کرده، در آن كاخ قرار داد و پرستاری از آنها را به خدمتکارانی خاموش محول کرد، تا از این طریق به پرسش دیرینهی انسان در باب زبان تکلم پاسخ دهد: زبان تكلم فطریست یا اکتسابی؟

این کاخ گنگ محل نام گرفت.

راوی روان پریش این رمان، پس از شنیدن افسانهی گنگ محل از مادرش، تصمیم می گیرد نسخهی مدرنی از گنگ محل بیافریند تا به پاسخ پرسش هایش در باب ماهیت روح برسد.

 کتابهای مرتبط
از همین مترجم: رضا اسکندری آذر

یک بررسی بنویسید

توجه : HTML بازگردانی نخواهد شد!
    بد           خوب