قیمت فروش: ۳۰ هزار تومان

کتاب داستان های عجیب توکیو 
من، موراکامی، نویسنده ی این جملات هستم. این داستان توسط سوم شخص روایت خواهد شد، اما قرار است راوی در شروع چهره نشان دهد. مانند نمایش های قدیمی، مقابل پرده خواهم ایستاد و بعد از پایان معارفه تعظیم خواهم کرد. زمان خیلی کوتاهی طول می کشد، پس فکر کنم از سر لطف تحمل و همکاری کنید. این که چرا می خواهم در این جا چهره ام را نشان دهم، به این دلیل بود که فکر کردم بهتر است چند «واقعه ی عجیب» را که در گذشته برایم اتفاق افتاد، رودررو روایت کنم. درحقیقت چنین وقایعی در زندگی من بارها رخ داده است. برخی از آن ها مفهومی داشتند و کم وبیش باعث تغییراتی در نحوه ی زندگی ام شدند. برخی از آن ها هم وقایعی ناچیز بودند که چیزی از آن ها نماسید و زندگی ام تأثیر خاصی از آن ها نگرفت، انگار وجود نداشتند.

 

 

پشت جلد کتاب آمده است:

من، موراکامی، نویسنده ی این جملات هستم. این داستان توسط سوم شخص روایت خواهد شد، اما قرار است راوی در شروع چهره نشان دهد. مانند نمایش های قدیمی، مقابل پرده خواهم ایستاد و بعد از پایان معارفه تعظيم خواهم کرد. زمان خیلی کوتاهی طول می کشد ، پس فکر کنم از سر لطف تحمل و همکاری کنیداین که چرا می خواهم در این جا چهره ام را نشان دهم، به این دلیل بود که فکر کردم بهتر است چند «واقعه ی عجیب» را که در گذشته برایم اتفاق افتاد، رودررو روایت کنم. در حقیقت چنین وقایعی در زندگی من بارها رخ داده است . برخی از آنها مفهومی داشتند و کم و بیش باعث تغییراتی در نحوه ی زندگی ام شدند. برخی از آنها هم وقایعی ناچیز بودند که چیزی از آنها نماسید و زندگی ام تأثیر خاصی از آنها نگرفت، انگار وجود نداشتند.از همین نویسنده: هاروکی موراکامی
کتابهای مرتبط

یک بررسی بنویسید

توجه : HTML بازگردانی نخواهد شد!
    بد           خوب